SLOVENIJA
Enotno območje plačil v evrih
 
Išči: Kontakti  |  Vprašajte nas | Slovar pojmov SEPA | Domov   
 
Splošno o SEPA
SEPA v Sloveniji
Produkti in storitve SEPA
Gradiva in publikacije
Obvestila za javnost
Povezave
Arhiv

 

 

Direktne obremenitve

 

 

1. Splošna definicija direktne obremenitve

Direktna obremenitev je plačilna storitev, pri kateri prejemnik plačila na podlagi plačnikovega soglasja odredi plačilno transakcijo za obremenitev plačnikovega plačilnega računa.

2. Direktne obremenitve SEPA

Direktna obremenitev SEPA (SDD) je plačilna storitev, ki se izvaja po pravilih delovanja ene izmed shem SDD, med udeleženci s plačilnimi računi pri ponudnikih plačilnih storitev, ki so pristopili k ustrezni shemi za direktno obremenitev SEPA (v nadaljevanju: shema SDD). Osnovno oziroma B2B shemo SDD opredeljujeta dokumenta Pravila delovanja osnovne sheme SEPA za direktne obremenitve in Pravila delovanja B2B sheme SEPA za direktne obremenitve.

Osnovna shema SDD je namenjena direktnim obremenitvam SEPA predvsem v breme plačilnih računov potrošnikov, B2B shema SDD pa je namenjena izključno izvajanju direktnih obremenitev SEPA med poslovnimi subjekti.

Direktna obremenitev SEPA je namenjena tako enkratnim plačilom kot tudi plačevanju ponavljajočih se (periodičnih) obveznosti v evrih. Shemi SDD omogočata izvajanje direktnih obremenitev SEPA vsak bančni delovni dan, nista omejeni na nacionalno območje, ne omejujeta namena direktne obremenitve, prinašata pa tudi ugodnejše roke za predložitev podatkov ponudniku plačilnih storitev za direktne obremenitve SEPA s strani prejemnika plačil.

Na podlagi soglasja, ki ga v papirni ali elektronski obliki plačnik predloži prejemniku plačila, pošlje prejemnik plačila plačilni nalog za direktno obremenitev SEPA prek svojega ponudnika plačilnih storitev ponudniku plačilnih storitev plačnika. Ponudnik plačilnih storitev plačnika prejme plačilni nalog za obremenitev plačilnega računa plačnika, vključno s podatki o soglasju plačnika (podatek o soglasju plačnika mora biti poslan pri vsakem poslanem nalogu za obremenitev). Plačnik in prejemnik plačila morata imeti plačilni račun pri ponudnikih plačilnih storitev, ki so pristopili k shemi oziroma k shemama SDD, kar jih zavezuje, da direktne obremenitve v državi in čezmejne direktne obremenitve izvajajo v skladu z zahtevami SEPA.

Enotna pravila, procesi in standardi za izvajanje direktnih obremenitev SEPA prinašajo koristi vsem udeležencem. Ponudniki plačilnih storitev in klirinške hiše po znanih pravilih in na enak način izvajajo direktne obremenitve za vse uporabnike.

3. Standardi za direktne obremenitve

Za direktne obremenitve SEPA izmenjava podatkov na medbančni ravni kot na ravni uporabnik – ponudnik plačilnih storitev, poteka v standardu ISO 20022 xml SEPA. Pravila SEPA za implementacijo sporočilnih standardov ISO 20022 xml za začetek izvajanja direktnih obremenitev SEPA pri prejemniku plačil so za osnovno shemo SDD opredeljena v dokumentu Osnovna shema za direktne obremenitve Implementacijske smernice stranka – banka, za shemo B2B pa v dokumentu Shema B2B za direktne obremenitve Implementacijske smernice stranka – banka.

Priročnik za uporabo standarda ISO 200222 za direktne obremenitve SEPA s prilogami
Bančna skupnost je v namen olajšanja poslovanja z direktno obremenitvijo SEPA za prejemnike plačil pripravila Priročnik za uporabo standarda ISO 200222 za direktne obremenitve SEPA.

Priročnik za uporabo standarda ISO 200222 za direktne obremenitve SEPA (doc format)

Navodilo za oblikovanje identifikacijske oznake prejemnika plačila (Creditor Identifier) po shemah SEPA za direktne obremenitve (osnovna in B2B)

Povezava na program za oblikovanje identifikacijske oznake prejemnika plačila

 

4. Migracija direktnih obremenitev na SEPA

Direktne obremenitve v Sloveniji so se do 31.12.2012 izvajale po pravilih nacionalne plačilne sheme za direktne obremenitve, ki so temeljile na Dogovoru o načinu poslovanja s plačilnimi instrumenti: posebno položnico, direktno obremenitvijo, direktno odobritvijo in trajnim nalogom. K temu dogovoru so pristopili vsi slovenski ponudniki plačilnih storitev. Direktne obremenitve po pravilih nacionalne plačilne sheme za direktne obremenitve so se procesirale prek Zbirnega centra Bankart.

V skladu z Nacionalnim programom SEPA v Sloveniji za vzpostavitev enotnega območja plačil v evrih (SEPA) je prehod izvajanja direktnih obremenitev po shemah SEPA potekal po naslednji časovnici:

  • 1. 11. 2010: omogočeno izvajanje čezmejnih direktnih obremenitev po osnovni shemi SEPA prek domačega sistema SEPA EDD CORE (21 ponudnikov plačilnih storitev),
  • 1. 11. 2010: omogočeno izvajanje čezmejnih direktnih obremenitev po B2B shemi SEPA prek domačega sistema SEPA EDD B2B (12 ponudnikov plačilnih storitev, v letu 2011 dodan še eden),
  • 19. 11. 2011: omogočeno izvajanje domačih direktnih obremenitev po osnovni shemi SEPA prek domačega plačilnega sistema SEPA IDD CORE (vsi domači ponudniki plačilnih storitev),
  • 19. 11. 2011: omogočeno izvajanje domačih direktnih obremenitev po medpodjetniški B2B shemi prek domačega plačilnega sistema SEPA IDD B2B,
    Druga polovica leta 2011: začetek izvajanja aktivnosti, povezanih z migracijo obstoječih soglasij za direktne obremenitve po shemi NPI od ponudnikov plačilnih storitev plačnikov k prejemnikom plačil za izvajanje direktnih obremenitev po pravilih SEPA. Osnutki pogodbene dokumentacije za prenos podatkov iz obstoječih veljavnih soglasij za direktne obremenitve po shemi NPI so bili pripravljeni pred koncem leta 2011, prav tako so bila opravljena prva testiranja.
  • 31.12.2012: Zaključek migracije obstoječih direktnih obremenitev po shemi NPI na izvajanje po pravilih shem SEPA,
  • 31.12.2012: prenehanje delovanja sheme NPI za direktne obremenitve.

Direktne obremenitve po shemah SEPA DD Core in B2B se procesirajo prek SIMP (SEPA infrastruktura za mala plačila) v okviru Bankarta in skladno z zahtevami Uredbe 260/2012 Evropskega parlamenta in sveta o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih.

Povezave na gradiva in dokumente

Pogosta vprašanja in odgovori

 

 

   
Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana
, Osveženo: 11.01.17
© ZBS