SLOVENIJA
Enotno območje plačil v evrih
 
Išči: Kontakti  |  Vprašajte nas | Slovar pojmov SEPA | Domov   
 
Splošno o SEPA
SEPA v Sloveniji
Produkti in storitve SEPA
Gradiva in publikacije
Obvestila za javnost
Povezave
Arhiv

 

 

Organizacija projekta SEPA v Sloveniji

 

 

Organizacija projekta SEPA v Sloveniji do konca leta 2012


Ob vstopu Slovenije v EU 1. 5. 2004 je bilo tudi slovenskemu bančnemu sektorju prek ZBS omogočeno članstvo v EPC. Predstavniki ZBS so bili člani v naslednjih organih EPC: plenumu EPC, delovni skupini za plačilne sheme SEPA, delovni skupini za kartice, delovni skupini za gotovino, delovni skupini za elektronska komercialna plačila in delovni skupini za mobilna plačila, podporni skupini za pravne zadeve, podporni skupini za standarde, podporni skupini za varnost ter v Forumu za upravljanje projekta/programa.


Projekt SEPA pri ZBS je bil organiziran podobno kot projekt SEPA pri EPC z zunanjim vodjo projekta. V projektu SEPA je sodelovala večina slovenskih bank in hranilnic članic ZBS, Banka Slovenije, UJP in izbrani ponudnik nacionalne infrastrukture SEPA.


Organizacijska shema projekta SEPA pri ZBS

 

 

 

 

Pristopanje k shemam SEPA v Sloveniji


K shemam SEPA za kreditna plačila in direktne obremenitve so v letih 2008 - 2011 pristopile slovenske banke - članice Združenja bank Slovenije in Banka Slovenije.

 

Organizacija področja SEPA od 2012


S 1.1.2013 ZBS projekt SEPA ni bil več organiziran s strani zunanjega projektnega vodje, vse aktivnosti in naloge v zvezi s SEPA sta prevzela Odbora za plačilni promet in kartično poslovanje v okviru ZBS s svojimi delovnimi in podpornimi skupinami SEPA ter z administrativno podporo pisarne SEPA. V okviru Odbora za plačilni promet delujejo naslednje delovne in podporne skupine, ki se nanašajo na SEPA: DS za kreditna plačila, DS za direktne obremenitve, DS za gotovino, DS za UPN in PS za standarde, v okviru Odbora za kartično poslovanje pa DS za kartice in DS za m-plačila.


S 1.1.2014 ZBS na podlagi odločitve Nadzornega sveta ZBS ni več članica EPC.

 

 

Povezave na gradiva in dokumente

 
Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, Osveženo: 12.10.16© ZBS