SLOVENIJA
Enotno območje plačil v evrih
 
Išči: Kontakti  |  Vprašajte nas | Slovar pojmov SEPA | Domov   
 
Splošno o SEPA
SEPA v Sloveniji
Produkti in storitve SEPA
Gradiva in publikacije
Obvestila za javnost
Povezave
Arhiv

 

 

Kaj je SEPA?

 

Enotno območje plačil v evrih (SEPA - Single Euro Payments Area) je okolje, v katerem lahko potrošniki, poslovni subjekti in drugi uporabniki plačilnih storitev pri ponudnikih plačilnih storitev plačujejo in prejemajo plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi, ne glede na to, ali se takšno plačilo izvršuje znotraj posamezne države ali med državami območja SEPA.


SEPA je projekt trga z močno politično in regulatorno podporo institucij Evropske skupnosti (EU), predvsem Evropske centralne banke (European Central Bank - ECB) in Evropske komisije (European Commission - EC). Projekt je bil prvotno v celoti organiziran v okviru Evropskega sveta za plačila (European Payments Council – EPC), katerega člani predstavljajo evropski sektor ponudnikov plačilnih storitev. V EPC so bile pripravljene plačilne sheme in okviri, potrebni za uresničitev SEPA.


S postopnim uresničevanjem SEPA, ki je pospešilo integracijo evropskega trga plačil malih vrednosti, je EPC postal le en od deležnikov v tem procesu, ki zajema poleg strani ponudbe (banke, plačilne institucije ipd.) tudi stran povpraševanja (potrošniki, trgovci ipd.). ECB je v začetku leta 2014 z ustanovitvijo strateškega Odbora za plačila malih vrednosti (Euro Retail Payments Board – ERPB) povezala vse te subjekte, z namenom spodbujanja nadaljnjega razvoja integriranega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih v Evropski Uniji (EU). V zakonodajno podporo projektu SEPA so bili v EU izdane naslednje direktive in uredbe:

  •  Direktiva EU št. 64/2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu kot temeljni akt na tem področju, ki je bila v letu 2009 vnesena v Zakon o plačilnih storitvah v Sloveniji,

  •  Uredba EU št. 924/2009 o čezmejnih plačilih v EU, ki je uzakonila izenačitev stroškov čezmejnih plačil s stroški v državi članici EU,

  •  Uredba EU št. 260/2012, ki je določila končni datum prehoda na sheme SEPA (1.2.2014),

  • Uredba EU št. 248/2014, ki je določila nov datum prehoda na SEPA (1.8.2014)

Povezave na gradiva in dokumente

 

 
Šubičeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, Osveženo: 12.10.16© ZBS