SLOVENIJA
Enotno območje plačil v evrih
 
Išči: Kontakti  |  Vprašajte nas | Slovar pojmov SEPA | Domov   
 
Splošno o SEPA
SEPA v Sloveniji
Produkti in storitve SEPA
Gradiva in publikacije
Obvestila za javnost
Povezave
Arhiv

 

 

Sporočila za javnost v 2010

Sporočilo za javnost

Ureditev poslovanja s plačilnimi storitvami – direktna obremenitev in direktna odobritev

V novembru 2009 je pričel veljati Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), na podlagi katerega smo banke in uporabniki plačilnih storitev dolžni urediti izvajanje plačilnih storitev, med katere sodijo tudi direktne obremenitve in direktne odobritve in sicer tako, da bo zagotovljena pravna varnost in zaščiteni interesi vseh udeležencev.

ZPlaSS prinaša kar nekaj sprememb oz. novosti v smeri večje transparentnosti izvajanja transakcij oz. večje zaščite potrošnika. Skladno s temi spremembami je potrebno izvajanje tako direktnih obremenitev kot tudi direktnih odobritev ustrezno pogodbeno urediti, oz. že sklenjene pogodbe, uskladiti z novimi pravili in zakonodajo. K temu smo zavezani vsi ponudniki plačilnih storitev.

Izvajanje plačilnih storitev za direktne odobritve in direktne obremenitve, ki ne bodo pogodbeno urejene, bomo banke primorane prenehati opravljati oziroma zavrniti zahtevo za izvršitev.

  • Novosti pri direktnih odobritvah

Sedanja pravila in pogoje poslovanja z direktnimi odobritvami bodo postopoma nadomestila SEPA pravila za kreditna plačila, ki so enotna za vse izvajalce in udeležence plačilnih storitev v EU oziroma SEPA območju. SEPA kreditna plačila smo slovenske banke uvedle v letu 2008, zaključek prehoda sedanjih direktnih odobritev na SEPA pravila in način procesiranja pa je predviden do konca leta 2011.

  • Novosti pri direktnih obremenitvah

Pri izvajanju direktnih obremenitev je ZPlaSS uvedel novo pravico potrošnika, da lahko pod določenimi pogoji zahteva povračilo že izvršene direktne obremenitve. Banka prejemnika plačila s prejemnikom zato v pogodbi na novo ureja tudi način poplačila zahtevkov za vračila že izvršenih direktnih obremenitev.

Na enotnem območju plačil v evrih (SEPA) se že uveljavlja plačilni instrument direktna obremenitev SEPA, ki bo nadomestil nacionalne direktne obremenitve v državah SEPA območja. O vzpostavitvi in rokih za prehod na direktno obremenitev SEPA, boste obveščeni, ko bo v Sloveniji zaživel ta nov plačilni instrument.

Ljubljana, 19. maj 2010

Povezava na datoteko v wordu