SLOVENIJA
Enotno območje plačil v evrih
 
Išči: Kontakti  |  Vprašajte nas | Slovar pojmov SEPA | Domov   
 
Splošno o SEPA
SEPA v Sloveniji
Produkti in storitve SEPA
Gradiva in publikacije
Obvestila za javnost
Povezave
Arhiv

 

 

Sporočilo za javnost

Združenje bank Slovenije napoveduje slovesnost , ki bo potekala 28. januarja 2008, na dan, ko bodo banke pričele ponujati prvo storitev v okviru projekta SEPA

Leto 2008 zaznamuje vzpostavitev enotnega območja plačil v evrih, poimenovanega SEPA (Single Euro Payments Area). Območje SEPA zajema vseh 15 članic Evropske skupnosti, ki so prevzele evro kot domačo valuto in sestavljajo evro območje, preostalih 12 članic Evropske skupnosti, tri članice Evropskega ekonomskega prostora (Islandija, Norveška in Liechtenstein) in Švico, kar predstavlja ozemlje z več kot 500 milijoni prebivalcev in 9000 bankami. V območje SEPA spada tudi devet 'čezmorskih' ozemelj, ki so pod upravo držav Evropske skupnosti.

SEPA bo omogočala, da bodo vsi uporabniki plačilnih storitev, od gospodarskih družb, javnega sektorja do prebivalstva, znotraj celotnega enotnega območja, pošiljali in sprejemali plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji ter z enakimi pravicami in obveznostmi, ne glede na geografsko območje, državo nalogodajalca oziroma prejemnika plačila v okviru SEPA. Z uvedbo SEPA se bo na celotnem območju SEPA poenotil trg plačilnih storitev in povečala se bo transparentnost pogojev plačilnega prometa.

Uveljavitev plačilnih shem SEPA pomeni enake osnove in standarde ter postopke izvršitve, ne glede na to, v kateri državi, znotraj območja SEPA, ima stranka transakcijski račun, oziroma preko katerega izvajalca opravlja plačilni promet. S tem bo na področju opravljanja storitev plačilnega prometa mogoča uveljavitev pogojev za večjo učinkovitost in konkurenčnost med bankami.

Projekt vzpostavitve SEPA v Sloveniji poteka pri Združenju bank Slovenije od spomladi 2007, ob tesnem sodelovanju bančnega sektorja z državnimi institucijami, Banko Slovenije in Ministrstvom za finance ter z Evropskim svetom za plačila v Bruslju.

28. januar 2008 je pomemben mejnik pri uresničevanju tega skupnega projekta Evropske skupnosti – od tega dne bodo banke, ki so pristopile k projektu SEPA, omogočale pošiljanje in prejemanje čezmejnih kreditnih plačil, ki pomenijo prenos sredstev med transakcijskimi računi imetnikov teh računov, v skladu z zahtevami SEPA. Kasneje v tem letu bodo banke pričele izvajati tudi domača plačila SEPA. Pri Združenju bank Slovenije se nadaljuje projekt z intenzivno pripravo nadaljnjih plačilnih instrumentov SEPA – direktnih obremenitev, plačilnih kartic itd.

Obeležitev tega pomembnega dogodka 28. januarja 2008 poteka hkrati v vseh državah evro območja, osrednja slovesnost, ki jo organizirata Evropska komisija in Evropska centralna banka, pa se odvija v Bruslju. V tem okviru Združenje bank Slovenije organizira slovesnost, ki poteka v prostorih Pošte Slovenije v Ljubljani, Čopova 11, s pričetkom ob 12. uri.  V programu sodelujejo predstavniki institucij, ki so tesno povezane s projektom SEPA in so zaslužne za uspešno uveljavitev projekta:

  • g. Dušan Hočevar, direktor Združenja bank Slovenije,

  • g. Marjan Kramar, predsednik Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije,

  • g. Andrej Bajuk, minister za finance RS,

  • ga. Mihaela Zupančič, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji,

  • g. Darko Bohnec, viceguverner Banke Slovenije,

  • g. Gerard Hartsink, predsednik Evropskega sveta za plačila.

Ljubljana, 22. 1. 2008